Členovia tímu

Back Home


  

Táto stránka obsahuje informácie a kontakty na členov projektu. V prípade záujmu môžete poslať e-mail na členov projektu alebo navštíviť ich osobné stránky.

Abecedný zoznam, triedenie podľa priezviska:


Ľuboš Janča, Ing.

 • v roku 1992 ukončená Stavebná fakulta STU v Bratislave, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou na Katedre Betónových konštrukcií a mostov, vedúci diplomovej práce Prof. Ing. Miloš Ballo, CSc.
 • skúsenosti s:
  • vývojom aplikácií pre Windows (NT 4.0, NT 3.5x, 95, 98)
  • vývojom software v oblasti statiky stavebných konštrukcií, CAE, CAD
  • databázovými systémami MS SQL Server, Sybase
 • znalosti programovacích jazykov, softwarových knižníc a technológií: C/C++, VB, MFC, COM, DCOM, OODB, Active X, OpenGL
 • e-mail: ljanca@trilogia.sk

Roman Minár, Dr. Ing.

 • v roku 1990 ukončená Stavebná fakulta STU v Bratislave, odbor Konštrukcie a dopravné stavby, štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou na Katedre Betónových konštrukcií a mostov, vedúci diplomovej práce Prof. Ing. Ján Sobota, DrSc. a Doc. Ing. Milan Čabrák, CSc.
 • v roku 1996 ukončené postgraduálne doktorandské štúdium na Katedre stavebnej mechaniky SvF STU v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, mechanika tuhých a poddajných telies a prostredí, školiteľ Doc. Ing. Jozef Dický, CSc.
 • skúsenosti s:
  • vývojom software v oblasti statiky stavebných konštrukcií (CAE)
  • tvorbou výpočtových modulov (FEA - deformačná a silová analýza, stacionárna/nestacionárna teplotná distribúcia, ...)
  • tvorbou návrhových modulov (dimenzovanie betónových, drevených konštrukcií, ...)
  • tvorbou programov pre nelineárne úlohy (fyzikálna nelinearita kontinua, jednostranná Winklerova väzba, ...)
 • znalosti programovacích jazykov, softwarových knižníc a technológií: Fortran, C/C++, COM, HTML
 • e-mail: rminar@trilogia.sk

Back to Top
 

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: september 21, 2000