Kreslenie 3D

Back Home Up


  

Modul  Kreslenie 3D obsahuje základné grafické entity pre zobrazovanie v priestore. Všetky entity obsahujú charakteristické atribúty (farba, výplň ..), jednoducho meniteľné. Modul tvorí samostatnú, voliteľnú časť výslednej aplikácie.

Platforma bez tohto modulu poskytuje zadávanie a zobrazovanie v rovine. Až prítomnosť a inicializovanie tohto modulu umožní užívateľovi nie len zadávanie 3D grafických entít, ale aj možnosť spracovávať a zobrazovať v priestore entity vytvorené modulmi navrhnutými pre 2D (napr. rovinné rámové a doskové konštrukcie).

Prítomnosť a inicializovanie tohto modulu umožní pre jednotlivé pozície rendering.

Pre spôsob zadávania pozri všeobecné pravidlá zadávania.

wpe4.gif (33747 bytes)

 

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 07, 1999