Static 2D

Back Home Up Next


  

Obsahuje potrebnú funkcionalitu modulov pre stavebníctvo, t.j. zadávanie, editovanie a výpočet charakteristík prierezov a materiálov ako samostatných pozícií. Zadávanie možno realizovať samostatne alebo kombináciou zadávania cez dialógy (geometria textovými hodnotami) a grafickým zadávaním myšou v spolupráci s property dialógom pre zadanie hodnôt.

Pre spôsob zadávania pozri všeobecné pravidlá zadávania.

wpe2.gif (37172 bytes)

Zadávanie materiálov a prierezov ako samostatných pozícií prinieslo možnosť viacnásobného použitia daných typov v pozíciach projektu. Týmto vzniká množina typov, ktoré sú pre daný projekt lokálne a môžu byť kombinované s typmi v katalógoch.

Pre daný materiál sa zadávajú všetky charakteristiky. Normové materiály sa nachádzajú v katalógoch.

wpe4.gif (17557 bytes)

Zadávanie poskytuje predvolenú, ľahko dopĺňateľnú množinu prierezov. Pre jednotlivé typy sa okrem zadaných geometrických charakteristík automaticky vypočítajú aj tzv. prierezové statické veličiny. V prípade zadania materiálových charakteristík sa môžu pre daný prierez tiež zadať potrebné charakteristiky pre návrh výstuže (umiesnenie a materiál výstuže), resp. pre posúdenie priečneho rezu (umiesnenie, plochy a materiál výstuže). Charakteristiky priečneho rezu (rozmery a statické charakteristiky) možno prebrať ako vstupné hodnoty pre iné programy (napr. rámové koštrukcie).

wpe6.gif (20562 bytes)

 

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 08, 1999