TriLogia Home Page

Next


  

Copyright
Platforma
Moduly
Členovia tímu

Vitajte na home page pre TriLogia. Ďakujeme Vám za návštevu našej stránky. Pre záujemcov ponúkame English VersionAG00100_1.gif (1722 bytes)

wpe7.gif (7518 bytes)

Stručná história

Našou predchádzajúcou špecializáciou bol vývoj aplikácii CAE a CAD, príp. kooperácia s produktami firmy Autodesk. Uvedomili sme si, že tieto systémy majú buď pre dnešok zastaralé uživatelské rozhranie alebo sú pre množstvo zákazníkov predimenzované (preto sú hardwareové nároky a cena takých programov sú značne vysoké). Mnoho uživateľov nepotrebuje využívať všetky grafické funkcie poskytované veľkými CAD aplikáciami. Naše skúsenosti a znalosti silných a slabých miest týchto systémov sme využili pri vývoji TriLogie. Tak vznikla aplikačná platforma s jednoduchým ovládaním, ľahko konfigurovateľná podľa požiadaviek užívateľov a moderného vzhľadu, ktorá zaplnila medzeru medzi dialógovo zadávanými programami pre statický výpočet konštrukcií a silnými CAD systémami.

TriLogia v. 1.0

TriLogia je platforma pre vývoj CAE aplikacií. Produkt je vyvinutý pre operačný systém Windows 95/NT, čo zaručuje prenositeľnosť na všetky hardwareové platformy, podporujúce najmä Windows NT. Je naprogramovaný v jazyku C++ na základe knižnice MFC. Voľba použitého programovacieho jazyka a knižnice priniesla výhody objektového návrhu (rozširiteľnosť, prehľadnosť) a ľahkú prenositeľnosť na iné prekladače. Zvláštna pozornosť bola venovaná minimalizácii hardwareových požiadavkov programu a uľahčeniu práce pri vytváraní a editovaní výkresovej dokumentácie.

Design aplikácií navrhnutých nad platformou spĺňa požiadavky pre označenie 'Designed for Microsoft Windows NT® and Windows® 95' (pre viac informacii pozri http://www.microsoft.com/windows/thridparty/winlogo).

Platforma je navrhnutá modulárne t.j. jednotlivé moduly sú samostatnými celkami, komunikujúcimi štandartnými rozhraniami medzi sebou a s okolitým prostredím. Táto vlastnosť umožnuje ľahký návrh rôznych logických modulov, schopných pracovať samostatne alebo v prípade potreby vytvoriť celok pre spracovanie komplexných stredne veľkých projektov.

Zápis dát pre platformu je pomocou DAO do relačnej databázy. Používa sa driver pre Microsoft Access s možnosťou lockovania a definíciou uživateľov, prípadne spracovanie hodnôt produktmi iných firiem (kalkulácie, atd.).

Súčasťou platformy je objektovo orientovaný FEM, nezávislý od národnej normy, obsahujúci výpočet elementov pre doskové a rámové konštrukcie. Na tento sa napája dimenzovanie betónových prierezov, zatiaľ podľa normy ČSN. Pripojenie národných alebo európskej normy je pripravené.

Platforma je dodávaná v slovenskej a anglickej verzii. Prípadné iné jazykové verzie budú k dispozícii na požiadanie v krátkom čase.

Všetky zdrojové texty su komentované pre produkt Autoduck©, čo umožnilo ľahké udržiavanie a opätovné rýchle generovanie helpových súborov pre jadro platformy a moduly.


What's New

The following is a list of recent additions to our web. Whenever we publish a paper, write a specification, submit a status report, or add anything else to our web, we'll put a notice here. Every month we'll remove the oldest items. The most recent changes are listed first, and each item is linked to the page with the updated content.

Pre záujemcov o ďaľší vývoj ponúkame plán prác.

jún 99

  • Vývoj verzie TriLogia 1.1
  • Napojenie na vlastnú objektovo orientovanú databázu TOODE klient-server architektúry.
  • Vývoj nových modulov a novej fuktionality pre moduly z verzie 1.0.

jún 98

  • Uvedenie produktu TriLogia v.1.0 - Alfa
  • Distribúcia prvým zákazníkom

jún 97

  • Začiatok vývoja
Back to Top

trilsof.gif (1257 bytes)

TriLogia sa zaoberá vývojom programov a knižníc v oblastiach počítačom podporovaného inžinierstva (CAE) a návrhu (CAD). Zamerali sme sa najmä na stavebníctvo, hoci naše produkty nachádzajú pre svoju robustnosť, modularitu a objektový návrh uplatnenie aj v iných oblastiach. Náš produkt Vám ušetrí stovky hodín rutinných prác. Pre záujemcov ponúkame zoznam členov tímu.

Back to Top

Microsoft, MS, MS-DOS, Visual Basic, Visual C++, Windows, and Win32 are registered trademarks and Windows 95 and Windows NT is a trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries.

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: september 21, 2000